Bire Bir REKLAM
Mutlaka Görecek

İllaki Okuyacak

Ana sloganıyla tanıtımını yaptığımız mecramız, %86 okunma oranı ile
en etkili basılı mecra olma özelliğini taşımaktadır. Şehirler arası otobüslerde
her bir koltukta bir DERGİ. Yayınlananreklamların karşılığını alacağınız, tüketicinin "Bire Bir etkileneceği mecra"
artık etkin tanıtım yapabileceksiniz.
Bire Bir REKLAM