Bire Bir REKLAM
Bire Bir REKLAM

Mutlaka Görecek

İllaki Okuyacak
Ana sloganıyla tanıtımını yaptığımız mecramız, %86 okunma oranı ile
en etkili basılı mecra olma özelliğini taşımaktadır. Şehirler arası otobüslerde
her bir koltukta bir DERGİ. Yayınlanan reklamların karşılığını alacağınız,
tüketicinin "Bire Bir etkileneceği mecra" artık etkin tanıtım yapabileceksiniz.